Logo

Citát z Bible:

[Nu 27, 21] Bude se stavět před kněze Eleazara a ten se bude pro něho Hospodina vyptávat na rozhodnutí pomocí urímu. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vycházet na jeho rozkaz budou vcházet, on a s ním všichni Izraelci, tedy celá pospolitost." (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Jl 1, 1] Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Jl do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018