Logo

Citát z Bible:

[2Kr 15, 21] O ostatních příbězích Menachémových, o všem, co konal, se píše, jak známo, v Knize letopisů králů izraelských. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Jr 36, 1] Ve čtvrtém roce vlády Jójakíma, syna Jóšijášova, krále judského, stalo se od Hospodina k Jeremjášovi toto slovo:
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Jr do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018