Logo

Citát z Bible:

[Oz 6, 1] "Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Mk 15, 1] A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mk do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018