Logo

Citát z Bible:

[2Pa 10, 10] Mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto: "Toto řekni lidu, který k tobě promluvil slovy: 'Tvůj otec nás obtížil jhem, ty však nám je ulehči.' Promluv k nim takto: 'Můj malík je tlustší než bedra mého otce. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Pis 1, 1] Nejkrásnější z písní Šalomounových.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Pis do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018