Logo

Citát z Bible:

[Jr 12, 16] A jestliže by se pilně učili cestám mého lidu a přísahali při mém jménu: 'Jakože živ je Hospodin', jak učili můj lid přísahat při Baalovi, pak jim bude zbudován dům mezi mým lidem. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [R 1, 1] Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia,
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu R do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018