Logo

Citát z Bible:

[Gn 49, 3] Rúbene, tys můj prvorozený, síla má a prvotina mého mužství; povzneseností a mocí překypuješ. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Tob 14, 1] Slova Tóbitova dobrořečení skončila.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Tob do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018