1K 1, 1 - 1

[1] Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes

--
© 2024 bible.martin-ol.name