2K 1, 1 - 1

[1] Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:

--
© 2019 bible.martin-ol.name