Iz 1, 1 - 1

[1] Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.

--
© 2020 bible.martin-ol.name