Neh 1, 1 - 1

[1] Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu,

--
© 2020 bible.martin-ol.name