Logo

Citát z Bible:

[Nu 23, 21] Nehledí na kouzla proti Jákobovi, nedbá těch, kdo přejí budu Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, hlaholí to v něm královským holdem. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [1Kr 1, 1] Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale nemohl se zahřát.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu 1Kr do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018