Logo

Citát z Bible:

[Joz 9, 17] Izraelci totiž táhli dál a třetího dne přišli do jejich měst. Byla to města Gibeón, Kefíra, Beerót a Kirjat-jearím. (Zobazit celou kapitolu)
--

Motlidby...

Vybrat

 •   

Text

 • Modlitba Páně
  Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé.
  Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
  A odpusť nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům.
  A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
  Amen.
 • Uložte si modlitbu do PDF | Pošlete si modlitbu na e-mail | Vytiskněte si modlitbu
 • Více modliteb na www.modlitba.cz ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018