Logo

Citát z Bible:

[Ex 2, 22] Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom (to je Hostem-tam). Řekl: "Byl jsem hostem v cizí zemi." (Zobazit celou kapitolu)
--

Motlidby...

Vybrat

 •   

Text

 • Modlitba Páně
  Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé.
  Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
  A odpusť nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům.
  A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
  Amen.
 • Uložte si modlitbu do PDF | Pošlete si modlitbu na e-mail | Vytiskněte si modlitbu
 • Více modliteb na www.modlitba.cz ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018