Logo

Citát z Bible:

[2Kr 17, 33] Báli se Hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Abd 1, 1] Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec: "Vzhůru, povstaňme k boji proti němu!"
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Abd do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018