Logo

Citát z Bible:

[1Kr 5, 19] Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu Hospodina, svého Boha, podle Hospodinových slov k mému otci Davidovi: 'Tvůj syn, kterého dosadím po tobě na tvůj trůn, ten vybuduje dům mému jménu.' (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Jon 1, 1] Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Jon do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018