Logo

Citát z Bible:

[R 10, 19] Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká: "Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu." (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Mk 1, 1] Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Mk do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018