Logo

Citát z Bible:

[Ex 32, 27] Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět do brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího." (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

  •    ,     -     

Citát

  • [Na 1, 1] Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
  • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Na do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
    Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
  • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
  • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
© MS Software 2006 - 2018